Vyvážená investičná stratégia

Vyvážená investičná stratégia (Balanced investment strategy) - Metóda rozdelenia aktív a riadenia portfólia podielového fondu zameraná na vyváženie výnosnosti a miery rizika.

Vyvážené portfólio môže zahŕňať obligácie, zabalené finančné produkty a vysoko likvidné nástroje porovnateľné s hotovosťou, napríklad pokladničné poukážky.


Súvisiace pojmy    cs sk