Vzájomný fond

Vzájemný fond - (Mutual Fund) - Americký termín pre fond, ktorý má formu akciovej spoločnosti.

Fond predstavuje portfólio akcií, dlhopisov a/alebo hotovosti, ktoré investičná spoločnosť riadi v mene a na základe dohody s množstvom investorov. Keď si investori kupujú akcie fondu, získavajú podiel v širokom investičnom portfóliu, ktorého majiteľmi sú spolu s ostatnými akcionármi fondu. Manažér vzájomného fondu investuje zverené finančné prostriedky v súlade s investičnými cieľmi, ktoré sú v prospekte fondu.


Súvisiace pojmy    cs sk