Čo je to Forex?

Forex označuje smenu cudzích mien a jedná sa o skratku, ktorá vychádza z anglickej frázy Foreign Exchange.

Využíva sa však aj skratka FX. Obchodníci, ktorí investujú na Forexe, sú súčasťou medzinárodného obchodného systému pre smenu základných a vedľajších (krížových) menových párov. Tie sa skladajú z dvoch mien (preto pár). Napríklad v menovom páre EURUSD je euro menou základná, pričom dolár potom menou krížovou. Stredné kurzy na medzinárodnom obchodnom systéme sa považujú za oficiálne svetové kurzy.

Pri investovaní na Forexe čiže devízovom trhu (trh s cudzími menami) sa nakupuje jedna mena a zároveň predáva iná mena a to v rámci medzibankového elektronického systému. Tu sú účastníci napríklad banky, poisťovne, fondy, ale aj drobní investori. Vymieňajú aj aktíva v rôznych svetových menách a deriváty na aktíva v odlišných menách.


Súvisiace pojmy    cs sk