FU. vs TE. analýza

Fundamentálneho alebo technický prístup ku investovania a obchodovania?

Investorov, ako aj burzové obchodníci sa rozdeľujú na dva hlavné tábory, podľa toho, akú analýzu uprednostňujú pri investovaní. Toto rozdelenie nie je pevne stanovené pretože jeden tábor môže používať určité prvky a postupy z druhého a v podstate záleží na danej osobe a jej štýle Obchodovanie a investovanie ako sa zariadi. Základné prístupy k tradingu teda sú:

Fundamentálny prístup -, ktorý obsahuje prvky a postupy fundamentálnej analýzy (angl. "Fundamental analysis"), a je založený na dôkladnom analyzovanie všetkých dlhodobých aj krátkodobých ekonomických parametrov spoločnosti alebo priemyselného odvetvia do ktorého chceme investovať. (Na vysvetlenie dodám, že "fundamental" sa prekladá ako "majúci pevnú základňu" v našom prípade v dôkladnom poznaní patričnej cenniny / účastniny / akciu).

Technický prístup -, ktorý obsahuje prvky a postupy technickej analýzy (angl. "Technical analysis") a uprednostňuje dôkladné poznanie zákonitostí pohybu cien aukcií a cenných papierov na burzovom trhu. Technická analýza v podstate študuje dopyt a ponuku trhu ... na trhu s cieľom určiť, ktorým smerom sa trh v budúcnosti bude uberať.

Obchodníci, ktorí uprednostňujú technickú analýzu sa nazývajú "technici alebo technickí obchodníci" (angl. Technicians / technical traders).

Obchodníci, ktorí uprednostňujú fundamentálnu analýzu sa nazývajú "fundamentalisti" (angl. Fundamentalists).


Súvisiace pojmy    cs sk