Futures

Na rozdiel od kontraktov typu forward sú kontrakty futures štandardizované a sú obchodované na devízových burzách.

Futures je obchod, z ktorého vyplýva pre kupujúceho povinnosť odobrať a pre predávajúceho povinnosť dodať podkladové aktívum v dobe splatnosti a za cenu dohodnutú na burze. Na burze sa obchoduje len s vybranými menami, a pre jednotlivé meny je stanovené minimálne obchodované množstvo (lot).


Súvisiace pojmy    cs sk