Volatilita

Volatilita udáva rýchlosť zmeny ceny podkladového aktíva. Všeobecne platí, že akcie s vysokou volatilitou sa pohybujú v širokých pásmach, zatiaľ čo akcie s nízkou volatilitou sa pohybujú v úzkych pásmach.

Volatilita je teda štandardná odchýlka od súčasnej ceny akcie. Tzn., Akých hodnôt môže cena akcie dosiahnuť za určité obdobie. Cena akcie sa pohybujem vo zvonovitý tvare. Základ tvorí vrchol a štandardná odchýlka. Vrchol nie je nič iné ako súčasná cena akcie. Štandardná odchýlka nám hovorí, kde a s akou pravdepodobnosťou by sa mala akcie pohybovať v určitom časovom horizonte.

Šírka zvonovitého tvaru je u každej akcie iná, pretože akcie s vyššou volatilitou sa budú pohybovať v širších pásmach, a preto aj tento tvar bude širší a naopak. Nie je dôležité zaoberať sa podrobnosťami. Pre nás je dôležité, aby sme vedeli, že rozoznávame tri štandardné odchýlky:

Typy volatility

Historická volatilita - ukazuje, ako bolo podkladové aktívum volatilné v minulosti.

Implicitná volatilita - nám hovorí, aké je trhové očakávania na budúci vývoj volatility. Sú to skutočné peniaze v opciách.


Súvisiace pojmy    cs sk