Forex - Slovník

a b c d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v z

Forex pojmy - písmená k

Cenný papier, ktorý reprezentuje podiel vlastníka vo firme. Ak firma tiež vydala prioritné akcie, majú kmeňové aj prioritné akcie vlastnícke práva. Držitelia kmeňových akcií síce podstupujú väčšie riziko, ale majú väčšiu kontrolu a získavajú vyššie dividendy a kapitálové ocenenie. Pojmy kmeňové a kapitálové akcie sú často zamieňané.
Negatívne cenová reakcie, keď ceny akcií klesajú zhruba o jednu až dve tretiny predchádzajúceho zisku. Na každom zdravom trhu občas dôjde ku korekcii. Korekciu môžeme chápať aj ako akýkoľvek protipohyb oproti trendu.


    cs sk