Forex - Slovník

a b c d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v z

Forex pojmy - písmená l

Schopnosť okamžite zmeniť investíciu za hotové peniaze bez podstatného zníženia ceny. Schopnosť trhu v danom prípade určitého cenného papiera absorbovať priemerné množstvo nákupov a predajov s prijateľnými zmenami cien. Jedná sa o jednu z najdôležitejších charakteristík dobrého trhu.
Tento príkaz používate k vstupu, keď chcete lepšiu cenu, než je momentálne na trhu. Čakáte, až si cena na trhu dôjde k vašej požadovanej cene, až potom nastane exekúcie do trhu.
Cena stanovená pri vystavení limitovaného pokynu u makléra. Definuje maximálnu nákupnú cenu alebo minimálnu predajnú cenu, pri ktorej je pokyn vykonateľný.
Obchodny pokyn, ktorý určuje limitnú cenu, za ktorú má broker pokyn vykonať. Obchod sa uskutoční len ak broker dosiahne limitnú alebo lepšie ceny.
Špecifikom obchodovanie s väčšinou finančných inštrumentov na najrôznejšie podkladové aktíva (akcie, komodity, meny) je úplne zásadná skutočnosť, že obchodná operácia je možné realizovať oboma smermi. To znamená, že svoje obchodné pozície môžete otvárať ako nákupné pre špekuláciu, že ceny vybraného aktíva porastú, alebo môžete otvoriť pozíciu predajné pre prípadnú špekuláciu na pokles ceny aktíva.


    cs sk