Ostatné pojmy

Backtesting

Dokumentačná činnosť je mimoriadne dôležitá a zároveň veľmi podceňovaná a zanedbávaná súčasť tradingu nielen na Forexe.

CFD akcie

Pod skratkou CFDs sa skrýva anglický výraz Contract for diferencie, čo je zmluva medzi dvoma stranami, čiže kupujúcim a predávajúcim.

Finančné deriváty

Finančné inštrumenty, ktoré sú tvorené ako kombinácia produktov finančného trhu. Pojem finančný derivát sa používa na označenie swapov, opcií, kontrakt na rozdiel (CFDs), termínované kontrakty futures a obchode, a cenných papierov obsahujúcich tieto inštrumenty. Finančné deriváty sa môžu viazať k úrokovej sadzbe, mene, komodite, indexu alebo akciu.

Forex Factory

je fórum, kde sa zhromažďujú obchodníci z celého sveta a diskutujú nad všetkými možnými témami. Web bol založený v roku 2004 a je výhradne určený na poskytovanie informácií, ktoré môžu jednotliví obchodníci uplatniť v praxi.

Forex Peace Army

je diskusné fórum, ktoré má vo svojom zozname cez 3000 forexových webových stránok. Je to najväčší moderovaná kolekcia recenzií na svete. Forex Peace Army je v neposlednom rade aj fórum, kde je možné nájsť všetko čo je potrebné k tradingu.

Martingale

Stratégia martingale spočíva vo zdvojnásobenie stávky po každej prehre a následný návrat k základnej sume po výhre. Veľmi slabá stránka martingale je v tom, že môže dôjsť k sérii neúspešných obchodov, čo môže mať z psychologického hľadiska fatálne dôsledky pre obchodníka, pretože ďalším a ďalším zdvojnásobenie vkladov môže byť kapitál úplne zanedbateľný s následným bankrotom.

Trader

Obchodník na burze (angl. "Trader") je osoba, ktorá drží podkladové aktíva s ktorými obchoduje po kratšiu dobu a to od 1 minúty až do jedného roka.

Čo je to ETF

Burzové obchodované fondy, z anglického Exchange-traded fund (skrátene ETF). Sú investičné nástroje voľne obchodované na burze, rovnako ako akcie, komodity, menové páry alebo dlhopisy.

Čo to je Akcia

AKCIA, alebo cenný papier, je podiel na majetku obchodovanej spoločnosti. Každá spoločnosť emituje obmedzené množstvo akcií v snahe rozšíriť investičný kapitál spoločnosti. Preto ak investor vlastní napr. 1 akciu z 5000 emitovaných, vlastní 0,02% danej spoločnosti a získava právo na podiel zo zisku spoločnosti. Zároveň môže hlasovať o dianí vo firme. O zásadných veciach rozhodujú majoritní akcionári, ktorí vlastnia väčšie, prípadne nadpolovičné množstvo emitovaných akcií.    cs sk