Trader

Obchodník na burze (angl. "Trader") je osoba, ktorá drží podkladové aktíva s ktorými obchoduje po kratšiu dobu a to od 1 minúty až do jedného roka.

Mnoho ľudí si aj v dnešnej dobe pletie pojem Trader a investor. Trader, tak aj investor nakúpi, alebo predá na burze, alebo obchoduje s CFD kontratky prostredníctvom brokera, však trader obchoduje krátkodobo, zatiaľ čo investor drží svoje investície dlhšiu dobu. Obchodníci (traderi) sa ďalej rozdeľujú podľa toho ako dlho drží samotné podkladové aktíva.

Ako vidieť aktivity investora a tradera sa môžu vzájomne prekrývať a preto je dôležité, aby sme si uvedomili, že čiara, ktorá ich rozdeľuje nie je pevne určená a často, ako sa kto definuje bude záležať na tom ako dotyčná osoba vidí sama seba.


Súvisiace pojmy    cs sk