Forex - Slovník

a b c d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v z

Forex pojmy - písmená r

Indikátor relatívnej sily mien nám ukazuje, aký je vzťah danej meny voči iným menám.
Mesačne aj ročne sa RPI zameriava na maloobchodný cenu tovaru a služieb, vrátane všetkého, od cien plynu a bývanie až po náklady na potraviny, cestovanie a predmety pre domácnosť. Slúži ako silný ukazovateľ zmien miery inflácie a slúžia na vyhodnotenie potrebných úprav pre mzdy, dôchodky a daňové úľavy, ktoré sú indexované infláciou.
Indikátory sa rozdeľujú do štyroch hlavných skupín.


    cs sk