Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

bola vytvorená pre ochranu účastníkov trhu a verejnosti pred podvodmi, manipuláciou, zneužívaním a systémovým rizík spojenom s derivátmi, ako futures tak swapy, a podpore transparentného, ​​otvoreného a konkurencieschopného a finančne zdravého trhu.

Komisia stráži trhy s derivátmi pred najrôznejším zneužívaním a snažia sa zabezpečiť ochranu peňažných prostriedkov klientov. Ďalej sa agentúra snaží obmedziť riziko trhu s futures a swapy na ekonomiku a verejnosť.


Súvisiace pojmy    cs sk