CySec

Komisia pre cenné papiere a burzu alebo ak CySEC je agentúra, ktorá reguluje finančný sektor na Cypre. Ako člen Európskej únie musí predpisy a činnosti tejto organizácie spĺňať smernicu Európskej únie o trhoch finančných nástrojov alebo smernicu MiFID

CySEC má rad povinností, medzi ktoré patrí: Dohľad a prevádzka cyperskej burzy cenných papierov.

  • Dohľad nad vydávaním cenných papierov kótovaných na burzách na Cypre, v systémoch kolektívnych investícií a spoločnostiach s licenčnou investičnou službou.
  • Kontroluje spoločnosti, ktoré sú obchodované na cyperskej burze, rovnako ako brokermi a maklérske firmy, investičný poradca a správca podielových fondov.
  • Zbierajte informácie potrebné na plnenie svojich povinností, vrátane informácií poskytnutých písomne ​​od všetkých osôb a organizácií, ktoré môžu poskytnúť tieto informácie.
  • Poskytuje licencie investičným odborníkom, poradcom, investičných firmám a brokerom.

Centrála spoločnosti CySEC sa nachádza v hlavnom meste Nikózia, v Cyperskej republike. Právomoci CySEC sa riadi prostredníctvom MiFID 31 krajín Európskeho hospodárskeho priestoru. Oficiálna webová stránka regulátora sa nachádza na adrese www.cysec.gov.cy.


Súvisiace pojmy    cs sk