Financial Conduct Authority FCA

Financial Conduct Authority je nazávisle organizácia, ktorá sa zaoberá reguláciou všetkých finančných služieb a finančných inštitúcií vo Veľkej Británii. Jej úlohou je určiť štandardy, ktoré sú pre tieto spoločnosti záväzné a pri ich nedodržaní je oprávnená udeľovať príslušné opatrenia.

Regulované Forex brokeri, ktorí sú autorizovaní priamo organizáciou FCA (FCA authorized) dodržujú nasledujúce štandardy a nariadenia:

  • zaisťujú spoluprácu sa seriózne a stabilné bankou, u ktorej sú vedené účty klientov a zároveň sú povinní monitorovať, či táto banka spĺňa vlastné regulačné záväzky a štandardy. Banka musí byť zároveň schválená organizáciou FCA.
  • udržujú vlastné účty oddelené od klientskych, čo inými slovami znamená, že so zostatkom na klientskych účtoch nemôže byť nijako manipulované ani v prípade situácie, keď broker vyhlási úpadok.
  • posielajú organizácii FCA finančné reporty a raz do roka podstúpi detailné audit.

Čo to znamená pre bežného forexového obchodníka?

V prvom rade sa jedná o vyššiu ochranu vášho kapitálu. Udržiavanie oddeleného kapitálu spoločnosti od klientskych účtov znamená nemožnosť využiť váš kapitál brokerom na krytie vlastných potrieb, výdavkov a rizík a rovnako tak nie je možné tento kapitál použiť na úhradu v prípade bankrotu. Zaobchádzanie s klientskymi účtami sa riadi vlastnými pravidlami, ktoré sú opäť daná organizáciou FCA.

Ochrana klientskych účtov patrí medzi najväčšie prioritu britského finančného regulačného systému - ochrana sa vzťahuje aj na situácie, kedy dôjde k zlyhaniu regulovanej spoločnosti. Klientske prostriedky môžu byť v tejto situácii využité len na preplatenie kompenzácií tým, ktorí mali v tejto spoločnosti otvorený účet.

Kompenzačné pravidlá vychádzajú z tejto schémy: klienti dostanú späť 100% z ich zostatku do výšky 30.000 £ + 90% z ďalších 20.000 £, maximálne však 48.000 £.

Registrovaný Forex broker u organizácie FCA je regulovaný príslušným úradom vo svojej domovskej krajine (EEA authorised) v rámci európskeho hospodárskeho priestoru (European Economic Area - EEA). EEA autorizácia od organizácie FSA dáva takej spoločnosti "pas" na vykonávanie finančných operácií mimo územia Veľkej Británie vo vzťahu k jej občanom na základe pravidiel MIFID (Markets in Financial Instruments Directive - smernica o trhoch finančných inštrumentov - zavádza spoločný trhový a regulačný režim pre poskytovanie investičných služieb vo všetkých štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru). Tieto spoločnosti sú potom regulované podľa pravidiel v domovských krajinách a nie podľa nariadenia FCA, avšak v súhlasu so štandardmi MIFID.


Súvisiace pojmy    cs sk