National Futures Association (NFA)

je samoregulačné organizácia pre deriváty v USA, vrátane futures, obchodovanie s menami (Forex) a OTC deriváty (swapy).

NFA je nezisková, nezávislá regulačná organizácia. Nepodlieha žiadnym trhom. Nie je to obchodné združenia. NFA vyvinula a vynucuje pravidlá, ktorá chráni integritu trhu, chráni investorov a pomáha členom plniť svoje regulačné povinnosti a to už viac ako tridsať rokov.

Členstvo v NFA je povinné a zabezpečuje, aby každé podnikanie zahŕňajúce verejnosť na derivátových burzách v USA a na maloobchodnom devízovom trhu spĺňalo rovnako vysoké štandardy profesionálneho správania. Členstvo NFA je tiež povinné pre swapovej obchodníkov.


Súvisiace pojmy    cs sk