Forex - Slovník

a b c d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v z

Forex pojmy - písmená s

Forex je najlikvidnejšie trh na svete a nemá vlastné burzu - mimoburzový trh, čiže Over the Counter. Vzhľadom k jeho každodennom objemom sa Forex stáva najväčším finančným trhom na svete. Odhadom sa jedná o transakcie v objeme 2-5 biliónov amerických dolárov.
Čiže sklz, je rozdiel medzi požadovaným a skutočným plnením pri zadaní príkazu.
Pri vstupe do trhu tento príkaz používate, keď vidíte nejakú bariéru a chcete ísť do trhu až v prípade, že cena túto bariéru prekoná. Ale hlavne sa tento príkaz používa ako ochrana ziskov - zamedzenie strát (hovoríme o príkaze STOP LOSS).
Swapy patrí medzi najvýznamnejšie OTC deriváty. Swapov existuje niekoľko druhov
Písmenové skratka používaná na identifikáciu cenného papiera. Ticker symboly sú súčasťou tradície Wall Streetu. Každý trh NYSE, AMEX, NASDAQ a ďalšie priraďujú symboly jednotlivým spoločnostiam a kladú dôraz na zamedzenie duplikáciou. Symbol používaný jednou spoločnosťou nemôže používať žiadna iná, dokonca ani na inom trhu.


    cs sk