Fibonacciho Expanzia

Je veľmi podobná Fibonacci Obratu a určená pre determináciu konca tretej vlny. Na rozdiel od Fibonacci Obratu tento nástroj nie je postavený len na jednej trendovej línii, ale na dvoch vlnách.

Najprv sa zakreslí línia prvej vlny, jej výška sa bude neskôr považovať za interval jednotky.

Koniec druhej vlny slúži ako referenčný bod pre postavenie neviditeľné vertikálne línie. Korešpondujúce línia sa zakreslí od referenčného bodu na intervale rovnej 61,8; 100 a 161,8% intervalu jednotky. Predpokladá sa, že tretia vlna ukončí blízkosti týchto úrovní.


Súvisiace pojmy    cs sk