Momentové indikátory

Jedná sa podskupinu indikátorov, ktorých principen je vyjadrenie intenzity pohybu v čase.

Inými slovami sa jedná o rast či pokles o daný počet pipov za určitý čas. Čím je tento pohyb v čase väčšie, tým silnejší je hybnosť trhu (momentum). Tento typ indikátorov je nám schopný poskytnúť informácie o sile trende a určiť možné miesta jeho zvratu. Zároveň tieto indikátory fungujú na princípe oscilátorov, kedy sa pohybujú v medziach vopred daného rozpätia.

Medzi momentové indikátory patrí napríklad:

  • Commodity Channel Index (CCI),
  • Relative Strenght Index (RSI),
  • Moving Average Convergence / Divergencie - MACD),
  • Stochastic oscilator.

Súvisiace pojmy    cs sk