Rozdelenie indikátorov

Indikátory sa rozdeľujú do štyroch hlavných skupín.

Jedná sa o trendové indikátory pomáhajúce identifikovať trend. Oscilátory, ktoré nám v trende ukážu body možného zvratu. Ďalej indikátory volatility meracie veľkosť rozkolísanie trhu (rozkmit) a indikátory objemu zachytávajú dynamiku toku peňazí (obrat). Ako posledný sú tu ešte momentové indikátory, ktoré definujú silu pohybu trhu - tie zastupujú niektoré indikátory z predchádzajúcich skupín.


Súvisiace pojmy    cs sk