Trendové indikátory

Indikátory môžeme podľa ich správania rozdeliť do niekoľkých základných skupín. Tou prvou skupinou sú indikátory sledujúce trend, ktorej zmyslom je matematicky tento trend popísať a rozpoznať jeho možný smer. Tieto indikátory ocenia predovšetkým obchodníci, ktorí sa snažia obchodovať v trende.

Medzi najznámejšie trendové indikátory patria:

  • Kĺzavé priemery (Moving Average - MA)
  • Kĺzavý priemer konvergencie / divergencia (Moving Average Convergence / Divergencie - MACD)
  • Parabolic SAR (SAR)
  • Average Directional Index (ADX)

Súvisiace pojmy    cs sk