Trianglové formácie

Ak sa naučíte vidieť v trhoch a hlavne grafoch takáto zoskupenia, postupom času budete môcť odhadovať následný pohyb trhu ešte pred tým, než sa tak stane (ak vylúčime silné fundamentálne zásahy) k tomu nám niekedy poslúži trianglovitého formácie.

Pozrieme sa na základné formácie, ktoré sa vyskytujú na grafoch. Keď ich budete správne identifikovať, máme veľkú pravdepodobnosť stihnúť ich pohyb a nakúpiť alebo predať pozícii ešte skôr než sa tak stane.

Ak sa vytvorí trianglové formácie, trh sa obvykle vydá prerazeným smerom. Takže naším cieľom je všimnúť si týchto pohybov skôr, ako nastanú, aby sme mohli využiť ich potenciál. viď obrázok

Triangel delíme na tieto základné formácie:

  • súmerné triangle
  • vzostupnej triangle
  • zostupné triangle

Súmerné triangle sú formácie na grafe, kde sa jednotlivé úsečky GARF (bary) zmenšujú a zbiehajú do jedného spoločného bodu. Tým vytvárajú akýsi obraz trojuholníku. Jednotlivé úsečky grafe tu tvorí po sebe nižšia maximá a vyššie minimá - tým sa skracuje čiara grafu.

Ako to využívame?

Môžeme zadať nákupnú objednávku nad rozpätie trianglu a predajnú objednávku pod rozpätie trianglu. Akonáhle sa prvá objednávka exekuuje druhú rušíme, poprípade ju použijeme ako stop loss.

Názorne si ukážeme príklad súmerného trianglu na obrázku: Čím viac sa priblíži - zužuje špička trianglu, tým väčšia je predpoklad vyrazenie niektorým smerom nahor, alebo nadol.


Súvisiace pojmy    cs sk