Chain Store Sales Report

Správy o predaji v obchodných reťazcoch zobrazujú mesačný objem predaja od amerických obchodných reťazcov. Údaje sú prezentované každý mesiac ako percentuálna zmena oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka.

Tieto údaje predstavujú približne 10% celkového maloobchodného predaja a naznačujú trendy vo výške spotrebiteľských výdavkov. Spotrebiteľské výdavky tvorí viac ako 65% HDP a môžu pomôcť predvídať všeobecné zdravie ekonomiky a smerovanie trhov s akciami a dlhopismi. Akciový trh je posilnený vysokou úrovňou spotrebiteľských výdavkov, avšak inflácia, ktorá vyplýva zo silných výdavkov, môže negatívne ovplyvniť trh dlhopisov.


Súvisiace pojmy    cs sk