Construction Spending Report

Správa o výdavkoch na výstavbu sa zverejňuje na mesačnej báze a zverejňuje ju Ministerstvo obchodu USA. Meria množstvo nových rezidenčných a komerčných budov vo verejnom aj súkromnom sektore, ktoré slúžia ako dobrý ukazovateľ pre správu o HDP a zapracováva nové údaje o stavebných investíciách.


Súvisiace pojmy    cs sk