Durable Goods Orders

Objednávky tovarov dlhodobej spotreby sa vzťahujú na zákazky na vyššie ceny výrobkov používaných v priemysle, ako sú surová oceľ, výpočtová technika ťažkých strojov, tanky a letadla

Jedná sa o významný trhový ukazovateľ, pretože podnik bude investovať do takých drahých položiek len vtedy, keď budú presvedčení o zdravie svojej spoločnosti a ekonomiky ako celku. Jedna veľká zákazka v jednom sektore môže výrazne ovplyvniť mesačné výsledky, takže niektoré vydanie nebudú zahŕňať konkrétne sektorové zákazky, ako sú zákazky na obranu a / alebo dopravu. Porovnanie objednávok tovaru dlhodobej spotreby za celý rok s objednávkami z predchádzajúceho roka je najspoľahlivejším prostriedkom hodnotenie výsledkov, ktoré sú silným ukazovateľom tempa rastu HDP, ktorý je tiež hodnotený na základe ročných údajov.


Súvisiace pojmy    cs sk