Gross Domestic Product (GDP)

Zo všetkých trhových ukazovateľov je HDP pravdepodobne najvýznamnejším ukazovateľom ekonomického zdravia krajiny, čo ukazuje jeho mieru rastu. Mesačné štatistiky sú zverejňované s uvedením ekonomického výkonu, ale HDP sa meria každoročne, čo ukazuje celkovú trhovú hodnotu všetkých výrobkov a služieb, ktoré krajina za posledný rok vyrobila. Meria obchodnú bilanciu (vývoz mínus dovoz), súkromné ​​aj vládne nákupy a všetky investície.

Tri verzie správy o HDP sú zverejnené, predbežná správa, predbežná správa v nasledujúcom mesiaci a záverečná správa o mesiac neskôr. Akékoľvek výrazné nezrovnalosti v týchto číslach môžu ovplyvniť pohyb trhov.

Správa prezentuje výsledky v dvoch samostatných formátoch. Jedným z nich je Current Dollar GDP, ktorý ukazuje trhovú hodnotu tovaru a služieb vyrobených v priebehu roka podľa dnešných sadzieb. Druhým je HDP s konštantným dolárom alebo reálny HDP, ktorý vypočítava množstvo tovarov a služieb, ktoré tvoria hospodársky výkon roka. Výsledky prevádza do štandardnej stálej dolárovej hodnoty, ktorá umožňuje porovnanie rokov, bez toho aby bolo potrebné brať do úvahy faktory, ako je inflácia.


Súvisiace pojmy    cs sk