Management Report (ISM)

Inštitút pre riadenie zásob, nezisková organizácia pre sektor riadenie zásobovania a nákupu, publikuje mesačné správy o ekonomických pohyboch vo výrobnom aj nevýrobným priemyslu.


Súvisiace pojmy    cs sk