Personal Income

Osobný príjem sa vzťahuje k príjmom získaným z akéhokoľvek zdroja, ktorý dostane jednotlivci, súkromné trustovej fondy, neziskové organizácie slúžiace jednotlivcom a súkromné nepoistené sociálne fondy. Príjem je definovaný ako príjem z práce, mzdy a výplaty platov, príjmy majiteľov, osobné úroky, príjmy z prenájmu, osobné dividendy a platby prevodov jednotlivcom, bez osobných platieb sociálneho zabezpečenia.


Súvisiace pojmy    cs sk