Philadelphia Fed Survey

Prieskum Philadelphia Fedu vykonáva mesačný pohľad na podniky vo výrobnom sektore v rámci 3. Federálny rezervný oblasti (Philadelphia, Delaware Eastern Pennsylvania a Southern New Jersey). Prieskum ponúka včasné informácie o obchodných podmienkach, smeru tvorby cien a úroveň zamestnanosti v spracovateľskom priemysle, a to ešte pred tým, než budú mať výrobné správy väčší rozsah, ako je index ISM.


Súvisiace pojmy    cs sk