Retail Prices Index (RPI)

Mesačne aj ročne sa RPI zameriava na maloobchodný cenu tovaru a služieb, vrátane všetkého, od cien plynu a bývanie až po náklady na potraviny, cestovanie a predmety pre domácnosť. Slúži ako silný ukazovateľ zmien miery inflácie a slúžia na vyhodnotenie potrebných úprav pre mzdy, dôchodky a daňové úľavy, ktoré sú indexované infláciou.


Súvisiace pojmy    cs sk