Unemployment Rate

Miera nezamestnanosti sa týka percenta nezamestnaných pracovných síl a je primárnym trhovým ukazovateľom signalizujúcim silu ekonomiky. Čím vyššia je miera nezamestnanosti, tým horší je stav ekonomiky, s väčšou nezamestnanosťou často dochádza k znižovaniu úrokových sadzieb a rastúcej inflácii.


Súvisiace pojmy    cs sk