Forex - Slovník

a b c d e f g h ch i j k l m n o p r s t u v z

Forex pojmy - písmená v

Volatilita udáva rýchlosť zmeny ceny podkladového aktíva. Všeobecne platí, že akcie s vysokou volatilitou sa pohybujú v širokých pásmach, zatiaľ čo akcie s nízkou volatilitou sa pohybujú v úzkych pásmach.
Množstvo akcií alebo kontraktov obchodovaných na trhu cenných papierov alebo agregátním trhu v priebehu daného obdobia. Objem sa počíta denne. Za dlhšie obdobie sa vypočíta priemerom jednotlivých denných objemov.
Tento indikátor používame v spojení s množstvom obchodov. Ukazuje nám množstvo uskutočnených obchodov na obchodném instrumentu
Je to podiel čistého príjmu alebo výnosu spoločnosti za posledných 12 mesiacov prepočítaný na jednu akciu. Napríklad, spoločnosť má čistý príjem 2 milióny USD a sú vydané 2 milióny kusov nesplatených akcií, výnos na akciu je 2 mil. USD / 2 mil. Ks, teda 1.00 USD. Tento ukazovateľ je pre mnoho investorov základom pri rozhodovaní, či chcete nakupovať alebo predávať akcie.
Je to publikácia, ktorú každoročne vydávajú akciovej spoločnosti a je voľne prístupná všetkým akcionárom aj potenciálnym investorom. Obsahuje podrobné finančné údaje, informácie o aktívach, pasívach, príjmoch, výdavkoch a výnosoch firmy za predchádzajúci rok.
Vyvážená investičná stratégia (Balanced investment strategy) - Metóda rozdelenia aktív a riadenia portfólia podielového fondu zameraná na vyváženie výnosnosti a miery rizika.
Vzájemný fond - (Mutual Fund) - Americký termín pre fond, ktorý má formu akciovej spoločnosti.


    cs sk