Bullish morning star

Bullish morning star je reverzní býčí pattern tvořený třemi svíčkami.

Je to tedy formace tří svíček kde:

• První ze svíček je dlouhá medvědí svíčka

• Druhá svíčka může být medvědí ale také býčí. Mezi první a druhou svíčkou se však nevytváří Gap (rozdíl)

• Samotná třetí svíčka je výlučně býčí a pro platnost této formace musí zavřít minimálně v 50% délky první svíčky, která je medvědí, respektive ve 2/3 či ¾ velikosti první medvědí svíčky.


Související pojmy    cs sk