Hlava a ramena

Formace hlava a ramena je jedna z nejznámějších cenových formací. Název formace pochází z anglického výrazu Head and Shoulders a vznikl jako přirovnání ke specifickému tvaru, který připomíná horní část lidské postavy.

Opět se jedná o reverzní cenovou formaci, jejímž charakteristickým rysem jsou tři cenové vrcholy (maxima) s tím, že prostřední vrchol je nejvyšší (hlava formace) a po jeho stranách se nacházají nižší vrcholy (ramena). Dvě vzniklá cenovádna (minima) mohou být spojené linií supportu, která se nazývá neckline (z angl. krční linie) a tvoří důležitou S/R úroveň této formace.

Formuje se po předchozím vzestupném trendu nebo cenovém růstu a předznamenává jeho možné otočení.

Formace se obchoduje způsobem, kdy po proražení linie supportu prodáváme na základě předpokladu, že cenová křivka po proražení této úrovně přejde do sestupného trendu a bude v něm pokračovat. Z pohledu swingování trhu se v podstatě jedná o proražení posledního vyššího cenového dna sestupně.

Pokud bychom chtěli obchodovat svíčkové formace v kombinaci s cenovými, příležitost k prodeji můžeme hledat už na vrcholu pravého ramene v případě, že se zde vykreslí reverzní svíčková formace (např. doji, evening star, shooting star aj.).

Přirozená hranice obchodního příkazu SL se nachází těsně nad vrcholem hlavy nebo pravého ramene. I zde platí, že stop loss je přísně individuální záležitost a více záleží na vlastním money managementu, obchodním stylu a velikosti obchodního účtu.

Charakteristika formace:

  • Formaci předchází potvrzený vzestupný trend nebo cenový růst.
  • Během vzestupného trendu se vytvoří dva nové vyšší vrcholy, které tvoří levé rameno a hlavu formace.
  • Mezi těmito vrcholy se vytváří za sebou dvě cenová dna, které jdou po sobě vzestupně nebo sestupně a lze je spojit linií neckline, která tvoří support této formace.
  • Následující vrchol (pravé rameno) již nedosáhne úrovně předchozího (hlavy) a svědčí pro pokles síly nakupujících.
  • Na trhu převládnou prodávající, cenová křivka sestupuje a prorazí linii neckline.
  • Proražením linie neckline dostáváme signál k prodeji na základě předpokladu o změně směru trhu sestupně.


Související pojmy    cs sk