Co je Dow Theory

Zajímá vás co je Dowova teorie a jak ji využít při určování trendu?

Podívejme se na základní poznatky, kterými se technická analýza vyznačuje:

  • Ceny se nejčastěji pohybují v trendech
  • Trendy mohou identifikovat pomocí vzorů, které se opakují a vyznačují se podpůrnými a odpornými trendovými čarami (anglicky "trendlines").
  • Primární trendy (které trvají často měsíce a roky) jsou vyplněny ze sekundárních pohybů (které trvají týdny až měsíce) v opačném směru k primárnímu trendu (používaný anglický název pro sekundární trendy je "retracements").
  • Trendy existují až do doby, než nastane nějaká událost, která je zruší.

Tento souhrn základních pozorování se často nazývá "Dow Theory". Charles Dow byl zakladatele americké finanční firmy Dow Jones & Company.


Související pojmy    cs sk