Momentové indikátory

Jedná se podskupinu indikátorů, jejichž principen je vyjádření intenzity pohybu v čase.

Jinými slovy se jedná o růst či pokles o daný počet pipů za určitý čas. Čím je tento pohyb v čase větší, tím silnější je hybnost trhu (momentum). Tento typ indikátorů je nám schopen poskytnout informace o síle trendu a určit možná místa jeho zvratu. Zároveň tyto indikátory fungují na principu oscilátorů, kdy se pohybují v mezích předem daného rozpětí.

Mezi momentové indikátory patří například:

  • Commodity Channel Index (CCI),
  • Relative Strenght Index (RSI),
  • Moving Average Convergence/Divergence – MACD),
  • Stochastic oscilator.

Související pojmy    cs sk