Rozdělení indikátorů

Indikátory se rozdělují do čtyř hlavních skupin.

Jedná se o trendové indikátory pomáhající identifikovat trend. Oscilátory, které nám v trendu ukáží body možného zvratu. Dále indikátory volatility měřící velikost rozkolísání trhu (rozkmit) a indikátory objemu zachycují dynamiku toku peněz (obrat). Jako poslední jsou zde ještě momentové indikátory, které definují sílu pohybu trhu - ty zastupují některé indikátory z předchozích skupin.


Související pojmy    cs sk