Trendové indikátory

Indikátory můžeme podle jejich chování rozdělit do několika základních skupin. Tou první skupinou jsou indikátory sledující trend, jejíchž smyslem je matematicky tento trend popsat a rozpoznat jeho možný směr. Tyto indikátory ocení především obchodníci, kteří se snaží obchodovat v trendu.

Mezi nejznámější trendové indikátory patří:

  • Klouzavé průměry (Moving Average – MA)
  • Klouzavý průměr konvergence/divergence (Moving Average Convergence/Divergence – MACD)
  • Parabolic SAR (SAR)
  • Average Directional Index (ADX)

Související pojmy    cs sk