Trianglové formace

Pokud se naučíte vidět v trzích a hlavně grafech takováto seskupení, postupem času budete moci odhadovat následný pohyb trhu ještě před tím, než se tak stane (pokud vyloučíme silné fundamentální zásahy) k tomu nám někdy poslouží Trianglové formace.

Podíváme se na základní formace, které se vyskytují na grafech. Když je budete správně identifikovat, máme velkou pravděpodobnost stihnout jejich pohyb a nakoupit nebo prodat pozici ješte dříve než se tak stane.

Pokud se vytvoří Trianglová formace, trh se obvykle vydá proraženým směrem. Takže naším cílem je všimnout si těchto pohybů dříve, než nastanou, abychom mohli využít jejich potenciál. Viz obrázek

Triangly dělíme na tyto základní formace:

  • Souměrné triangly

  • Vzestupné triangly

  • Sestupné triangly

Souměrné triangly jsou formace na grafu,kde se jednotlivé úsečky garfu (bary) zmenšují a sbíhají do jednoho společného bodu. Tím vytvářejí jakýsi obraz trojuhelníku. Jednotlivé úsečky grafu zde tvoří po sobě nižší maxima a vyšší minima – tím se zkracuje čára grafu.

Jak toho využíváme ?

Můžeme zadat nákupní objednávku nad rozpětí trianglu a prodejní objednávku pod rozpětí trianglu. Jakmile se první objednávka exekuuje druhou rušíme, popřípadě ji použijeme jako stop loss.

Názorně si ukážeme příklad souměrného trianglu na obrázku: Čím více se přiblíží – zužuje špička trianglu, tím větší je předpoklad vyražení některým směrem nahoru, nebo dolů.


Související pojmy    cs sk