Chain Store Sales Report

Zprávy o prodeji v obchodních řetězcech zobrazují měsíční objem prodeje od amerických obchodních řetězců. Údaje jsou prezentovány každý měsíc jako procentní změna oproti stejnému měsíci předchozího roku.

Tyto údaje představují přibližně 10% veškerého maloobchodního prodeje a naznačují trendy ve výši spotřebitelských výdajů. Spotřebitelské výdaje tvoří více než 65% HDP a mohou pomoci předvídat obecné zdraví ekonomiky a směrování trhů s akciemi a dluhopisy. Akciový trh je posílen vysokou úrovní spotřebitelských výdajů, avšak inflace, která vyplývá ze silných výdajů, může negativně ovlivnit trh dluhopisů.


Související pojmy    cs sk