Durable Goods Orders

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby se vztahují na zakázky na vyšší ceny výrobků používaných v průmyslu, jako jsou surová ocel, výpočetní technika těžkých strojů, tanky a letadla

Jedná se o významný tržní ukazatel, protože podnik bude investovat do takových drahých položek pouze tehdy, když budou přesvědčeni o zdraví své společnosti a ekonomiky jako celku. Jedna velká zakázka v jednom sektoru může výrazně ovlivnit měsíční výsledky, takže některá vydání nebudou zahrnovat konkrétní sektorové zakázky, jako jsou zakázky na obranu a / nebo dopravu. Porovnání objednávek zboží dlouhodobé spotřeby za celý rok s objednávkami z předchozího roku je nejspolehlivějším prostředkem hodnocení výsledků, které jsou silným ukazatelem tempa růstu HDP, který je také hodnocen na základě ročních údajů.


Související pojmy    cs sk