Gross Domestic Product (GDP)

Ze všech tržních ukazatelů je HDP pravděpodobně nejvýznamnějším ukazatelem ekonomického zdraví země, což ukazuje jeho míru růstu. Měsíční statistiky jsou zveřejňovány s uvedením ekonomického výkonu, ale HDP se měří každoročně, což ukazuje celkovou tržní hodnotu všech výrobků a služeb, které země za poslední rok vyrobila. Měří obchodní bilanci (vývozy mínus dovozy), soukromé i vládní nákupy a veškeré investice.

Tři verze zprávy o HDP jsou zveřejněny, předběžná zpráva, předběžná zpráva v následujícím měsíci a závěrečná zpráva o měsíc později. Jakékoli významné nesrovnalosti v těchto číslech mohou ovlivnit pohyb trhů.

Zpráva prezentuje výsledky ve dvou samostatných formátech. Jedním z nich je Current Dollar GDP, který ukazuje tržní hodnotu zboží a služeb vyrobených v průběhu roku podle dnešních sazeb. Druhým je HDP s konstantním dolarem nebo reálný HDP, který vypočítává množství zboží a služeb, které tvoří hospodářský výkon roku. Výsledky převádí do standardní stálé dolarové hodnoty, která umožňuje porovnání let, aniž by bylo třeba brát v úvahu faktory, jako je inflace.


Související pojmy    cs sk