Hlavní ekonomické ukazatele

Základní analýzou je studium ekonomických ukazatelů ve snaze předpovědět budoucí tržní podmínky.

Sledování hlavních ekonomických zpráv a událostí, tyto zprávy mají tendenci mít předvídatelný vliv na měnové páry na forexu.

Centrální banky jsou odpovědné za provádění měnové politiky navržené tak, aby splňovaly cíle fiskální politiky vlády.

Schopnost ovlivňovat krátkodobé úrokové sazby - které mají odpovídající vztah k obchodním úrokovým sazbám - je primárním měnovým nástrojem, který mají centrální banky k dispozici.

Ekonomické kalendáře prezentují nadcházející data a očekávané výsledky.

Co ovliňuje cenu měn - Hlavní ekonomické ukazatele


Hrubý domácí produkt (Gross Domestic Product) - Silné výsledky HDP naznačují zdravou ekonomiku, což naznačuje, že měna takové ekonomiky může zvýšit hodnotu ve srovnání s měnou země se slabším růstem HDP.

Index spotřebitelských cen (Index CPI) - Index CPI, který pokračuje v růstu každý měsíc, může být signálem, že inflace zhoršuje kupní sílu obyvatelstva až do té míry, že centrální banka zvýší úrokové sazby s cílem omezit utrácení. Zvýšení úrokových sazeb může vést ke zvýšení poptávky po měně, neboť potenciál vyšší návratnosti z úroků, činí měnu atraktivnější pro investory.

Zprávy o zaměstnanosti (Employment Reports) - Pokud by trendy na trhu práce klesaly, ekonomika by mohla oslabit, neboť méně lidí bude mít prostředky na nákup zboží. Pokud se zaměstnanost zvyšuje, očekává se také nárůst výdajů a silnější ekonomika často vede k silnější měně.

Úrokové sazby (Interest Rates) - Investoři přirozeně hledají měny, které poskytují nejlepší návratnost. Pokud úrokové sazby pro určitou měnu stoupnou, investoři zvýší své podíly v této měně, aby získali vyšší výnos. Výsledný nárůst poptávky po měně by mohl způsobit, že tato měna bude hodnotnější ve srovnání s jinými měnami.

Výnosová křivka (Yield Curve) - Vzhledem k tomu, že výnosová křivka je vnímána jako ukazatel budoucích úrokových sazeb, je její dopad na jednotlivé měny v podstatě stejný jako dopad úrokových sazeb obecně.

Index cen výrobců (Producer Price Index) Podobně jako ostatní zprávy založené na inflaci, zvyšující se hodnoty PPI mohou znamenat zvýšení úrokových sazeb pro boj s inflací. Zvýšení úrokových sazeb může vést k vyšší poptávce po měně.

Institut řízení zásobování (Institute of Supply Management) - Sleduje také inflační tlaky v ekonomice. ISM trend směrem vzhůru může naznačovat rostoucí ekonomiku, která činí měnu atraktivní pro obchodníky s forexem

Maloobchodní prodej (Retail Sales) - Silnější zpráva o maloobchodním prodeji naznačuje celkový růst ekonomiky, čímž se zvyšuje atraktivita měny vůči investorům.

Index průmyslové produkce (Industrial Production Index) - Pozitivní nebo rostoucí IPP naznačuje pokračující hospodářský růst, který často vede k silnější měně.

Index komoditních cen - Zvýšení indexu cen komodit znamená, že komodity vytvářejí pro hospodářství větší příjem, což často vede k posilování měny země.

Obchodní bilance (Trade Balance) Zpráva o obchodní bilanci poskytuje přehled o poptávce po měně na světových trzích. Pokud obchodní bilance vykazuje přebytek nebo klesající schodek, může dojít k nárůstu poptávky po měně. Pokud zpráva vykazuje rostoucí schodek, pak by zvýšená nabídka měny mohla vést k devalvaci vůči jiným měnám.

Deficit běžného účtu (Current Account) - mohou mít negativní dopad na měnu ze stejných důvodů, které jsou uvedeny pro schodek obchodní bilance. Když je země v deficitní situaci, je země nucena převést vlastní měnu na měny jiných zemí. To zvyšuje nabídku měny, což vede k potenciální devalvaci vůči jiným měnám.