Co to je Klouzavý průměr

Klouzavý průměr (Aj - Moving average = MA) je široce používaným ukazatelem a najde obsáhlé využítí v technické analýze, kdy pomáhá určovat směr trendu. Jedná se o trendový nebo zaostávající ukazatel, neboť je založen na minulých cenách.

Moving average (klouzavý průměr) je jednoduše cesta jak odhadnout budoucí vzestupný respt. sestupný trend. Nejběžnějšími využití klouzavý průměrů je je tedy především určení směru trendu a určení úrovně podpory a supportu u obchodoní instrumentů (využívá se především pro forex, komodity, akcie a indexy).

Klouzavý průměr je tedy průměrná cena nebo nějaká jiná hodnota dat, vynesená v průběhu času. Klouzavý průměr se tak označuje, protože je přepočítáván v každém po sobě jdoucím bodě v čase.

Klouzavé průměry se používají v technické analýze, výsledkem je vytvoření linie, která vyhladí výkyvy v ceně aktiva, které měříme.

Obsah

  1. Co to je Klouzavý průměr
  2. Typy klouzavých průměrů
  3. Jednoduchý klouzavý průměr (SMA)
  4. Vážený klouzavý průměr (WMA)
  5. Exponenciální klouzavý průměr (EMA)
  6. Využítí klouzavých průměrů

Typy klouzavých průměrů

Dva základní a běžně používané klouzavé průměry jsou jednoduchý klouzavý průměr (značka SMA v Metatrader 4), což je jednoduchý průměr cenného papíru (forex, komodita) po stanovený počet časových období - tento klouzavý průměr dává větší váhu minulým cenám -> a exponenciální klouzavý průměr (značka EMA v Metatrader 4), který dává větší váhu aktuálním cenám.

Jednoduchý klouzavý průměr (SMA)

» Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) Průměr předchozích datových (n) bodů v časové řadě. Například 10 denní klouzavý průměr je průměrná zavírací cena za posledních 10 dní. Čím větší je hodnota (n), tím větší je vyhlazovací efekt a čím více je linie MA posunuta z původních dat.

Vážený klouzavý průměr (WMA)

» Vážený klouzavý průměr (WMA) Vážený průměr předchozích (n) datových bodů v časové řadě. Vážení je obecně (ale ne vždy) lineární. To znamená, že k časové periodě t je přiřazena relativní váha 1, přičemž každé předchozí periodě je přiřazena nižší váha k relativní hmotnosti 1 / n přiřazená k časové periodě t-n. WMA lépe reaguje na nedávné pohyby než SMA.

Exponenciální klouzavý průměr (EMA)

» Exponenciální klouzavý průměr (EMA) Exponenciálně vážený průměr předchozích datových bodů. Parametr EMA lze vyjádřit jako poměrné procento. Například 10% EMA má každému časovému období přiřazenu váhu, která je 90% váhy přiřazené pro další novější časové období.

img

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF 
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Využítí klouzavých průměrů

Jak už bylo řečeno, nejběžnějšími využití klouzavý průměrů je je tedy především určení směru trendu daného aktiva, které sledujeme.

Klouzavé průměry zaostávají za aktuální cenou daného aktiva, protože vycházejí z minulých cen; čím delší je časové období klouzavého průměru, tím větší je tedy zpoždění. Takže 200-denní klouzavý průměr - bude mít mnohem větší zpoždění než 20-denní klouzavý průměr, protože obsahuje ceny daného aktiva za posledních 200 dnů.

Využití (20 - 50 - 200) denního klouzavého průměru závisí především na obchodních cílech daného obchodníka. Kratší klouzavé průměry se používají pro krátkodobé obchodování a ty delší zejména pro dlouhodobější investory, kteří se vybranné aktiva drží (tkz. hodlují) a neobchodují na denní bázi.

50-ti denní a 200-denní MA jsou široce sledovány obchodníky a investory, přičemž průrazy ceny nad nebo pod tímto klouzavým průměrem se považují za důležité obchodní signály.

Nezapomeň te, že klouzavé průměry jsou jen jedním z mnoha indikátorů, které nám pomáhájí určit směr dalšího vývoje našeho podkladového aktiva a záleží tak na mnoha dalších faktorech