Kulatá čísla

Cenové úrovně, které vytváří kulatá čísla lze v praxi použít při obchodování jako místa zvratu na trhu, kde dochází k odrazům cenové křivky. Toho lze samozřejmě využít při vstupech a výstupech z obchodů nebo při řízení obchodních pozic.

Princip je stejný jako u všech ostatních S/R (Supportu a Resistance) úrovní. Jednoduše se budeme držet principu pullback a throwback (proražení a odraz).

Obr: Pětiminutový graf měnového páru USD/JPY ukazuje převládající intradenní sestupný trend. Během sestupu ceny dochází k průrazu cenové hladiny dané kulatým číslem (1). Po průrazu můžeme očekávat pullback (2), ke kterému následně na korekci také dochází (3).

Kulatá čísla

Pokud bychom při obchodování využívali nadřazený trend se vstupy na jeho korekcích, můžeme právě v místě kulatého čísla očekávat vrchol popřípadě dno takovéto korekce. Tato skutečnost nám usnadní vyhledávání míst, kde by k této situaci mohlo dojít. Zároveň dostaneme užitečný nástroj pro filtraci vstupů.


Obr.: Patnáctiminutový graf měnového páru USDJPY ukazuje zakreslené cenové hladiny kulatých čísel (žlutě). Na tomto příkladě můžeme vidět, že cena se při sestupu dvakrát ocitla v bočném trendu ohraničeném kulatými čísly (červený kroužek).

Kulatá čísla


Kulatá čísla jsou nástroj, který v kombinaci s dalšími prvky čtení ceny usnadňuje určení dalšího možného vývoje na trhu a ukazují místa možných zvratů ceny. I zde platí, že síla S/R (Supportu a Resistance) úrovně daná kulatým číslem je o to silnější, kolikrát se v minulosti od ní cena již odrazila.