Okamžité exekuce (tzv. za market):


Buy (nákup) – po zadání obchodního příkazu okamžitě nakoupíte příslušné množství měny.

Sell (prodej) - po zadání obchodního příkazu okamžitě prodáte příslušné množství měny.


Čekající pokyny (zadávané s předstihem)


Buy limit – obchodní příkaz se použije v situaci, kdy očekáváte, že trh dosáhne určité dolní hranice, a pak se opět obrátí opačným směrem vzhůru. Jinými slovy očekáváme, že trh bude chvíli padat a následně se odrazí v místě našeho čekajícího pokynu a poroste. Sell limit - obchodní příkaz se použije v situaci, kdy očekáváte, že trh dosáhne určité horní hranice a pak se opět obrátí opačným směrem dolů. Jinými slovy očekáváme, že trh bude chvíli růst a následně se odrazí v místě našeho čekajícího pokynu a bude padat.


Buy stop – obchodní příkaz použijeme v situaci, kdy čekáme na proražení určité cenové hladiny, na které bychom rádi nakoupili. Jakmile cenový graf této hodnoty dosáhne automaticky se provede nákup.


Sell stop - obchodní příkaz použijeme v situaci, kdy čekáme na proražení určité cenové hladiny, na které bychom rádi prodali. Jakmile cenový graf této hodnoty dosáhne automaticky se provede prodej.


Stop loss – je ochranný obchodní příkaz, který omezuje ztráty nebo zajišťuje, aby ztráty dosáhly jen omezené hodnoty. Obchodní příkaz chrání náš kapitál před nepředvídatelnými a prudkými pohyby na trhu. Tímto obchodním příkazem by měl být jištěný každý obchod. Například, pokud nastavíme stop loss na hodnotu 200, tak při ztrátě 20 pipů (= 200 ticků = 200dolarů/lot = 20dolarů/minilot) dojde automaticky k uzavření obchodu.


Profit target (Take profit) – je obchodní příkaz, který funguje na stejném principu jako stop loss. Jeho smyslem je ovšem automaticky uzavřít pozici na určité hladině zisku. Pokud si tedy nastavíme tento obchodní příkaz na hodnotu 200, automaticky se obchod uzavře při dosažení zisku 20 pipů.