Price action

Price action je velmi oblíbený obchodní styl, který má výhodu z čerpání informací přímo z vývoje ceny (čtení ceny). Nezabývá se tím, co ukazují nejrůznější indikátory, které se od ceny stejně odvíjejí.

Tím nechceme říct, že indikátory jsou špátné, to rozhodně ne. Nicméně to, co nás na tomto obchodním stylu nejvíce těší, je jeho strohost, jednoduchost a logika.

Co má ale společného se vším ostatním je skutečnost, že jednou z nejdůležitějších věcí je určit, zda se trh pohybuje v trendu nebo ne. Pokud trenduje, můžeme předpokládat, že bude v tomto trendu pokračovat a porozhlédneme se po možných vstupech v jeho směru. Pokud netrenduje, můžeme se naopak porozhlédnout po vstupech do opačného směru, než byl poslední největší cenový pohyb.

Jsou zde i další způsoby pohybu. Pokud se trh nepohybuje v trendu, můžeme pozorovat pohyb v určitém rozmezí neboli pásmu (angl. range). V tomto případě hovoříme o pohybu do strany nebo také o bočním trendu. Nicméně i toto rozmezí se skládá z drobných trendů, které můžeme pozorovat na nižších časových pásmech (angl. time frame).

Určení směru trhu je důležitým momentem pro začátek čtení cenové křivky, na zakladě kterého pak můžeme hledat další upřesňující informace o aktuálním dění. Následně se můžeme porozhlédnout například po důležitých S/R úrovních a ve finále plánujeme samotné vstupy na základě zvolených obchodních signálů.