Rizika obchodování na forexu

Před vstupem na reálný trh je nutno uvědomit si veškerá rizika obsažená v obchodování s cizí měnou. Je v našem zájmu vám tato rizika předem objasnit, aby jste se mohli fundovaně rozhodnout, zda je takové obchodování pro Vás vhodné a zda odpovídá Vašim finančním možnostem při vzniku případných ztrát.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF 
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Zvažte prosím dále uvedené okolnosti obchodování na měnovém trhu:

Riziko ztráty vkladu

V případě neúspěchu můžete utrpět ztrátu celého počátečního vkladu i případných dalších prostředků, které vložíte na zřízení nebo udržování pozice (pozic) na trzích. Jestliže se trh pohybuje proti Vaší pozici (pozicím), můžete být vyzvání k vložení podstatné částky dalších prostředků v krátké lhůtě, aby Vaše pozice byly udrženy. Jestliže nezajistíte požadované prostředky do stanovené doby, Vaše pozice může být zlikvidována při ztrátě a budete odpovědni za jakýkoli výsledný deficit na Vašem účtu.

Pozor na různé AOS roboty

Pokud se rozhodnete například používat nějaký AOS, dejte si pozor. AOS je určen k automatické likvidaci Vašich pozic na určité, předem stanovené úrovni kapitálu na účtu. Tržní podmínky však mohou takovou likvidaci znemožnit. Výsledkem je, že můžete utrpět větší než očekávanou ztrátu.

Pozor na automatické příkazy

Zadání příkazů „stop“ nebo „limit“ nemusí nutně zaručovat likvidaci Vaší pozice na stanovené ceně, zejména pokud vám to váš broker negarantuje. Za určitých tržních podmínek může se stát nemožné zlikvidovat pozici na předem stanovené ceně, výsledkem může být větší než očekávaná ztráta nebo dokonce deficit na Vašem účtu.

Vysoký stupeň spekulace obsažený v obchodování na měnovém trhu vzhledem k požadavkům malé marže, může pracovat proti vám, jakož i pro Vás. Využití spekulace může vést k velkým ztrátám, jakož i k velkým ziskům. Tato krátká informace samozřejmě nemůže vyjádřit všechna rizika a jiné důležité aspekty devizových trhů. Pokud nepochopíte povahu obchodů, do kterých vstupujete a rozsah rizika, kterému jste vystaveni, neměli byste na měnových trzích obchodovat.

Jak začít obchodovat bez rizika?
Můžete využít celou řadu Forex bonusů bez nutnosti vkladu a také si vše nejdříve vyzkoušenat na Forex demo účtu