Trendová a netrendová svíčka

Pokud se na trend podíváme z pohledu svíčky (angl. candle), lze jí opět rozdělit podle převažujícího směru trhu na trendovou a netrendovou. Netrendovou svíčku můžeme podle původní terminologie nazvat doji, jejímž charakteristickým rysem je to, že její tělo je velmi malé nebo téměř žádné. Jinými slovy, v tento okamžik se nakupujícím ani prodávajícím nepodařilo ovládnout dění na trhu.

Je také pravdou, že rozsah těla svíčky doji na denním nebo týdenním grafu může být i několik jednotek až desítek pipů a naopak na pětiminutém grafu, jen desetiny pipu. Posouzení svíčky je tedy často velmi subjektivní a záleží jak na typu trhu, volatilitě, tak na zvoleném time frame.

▶Trendová svíčka

Naopak svíčka, která se od svého otevření (angl. open) pohybuje po většinu času vzhůru nebo dolů, může být hodnocena jako trendová. Podle celkového tvaru jí můžeme hodnotit ještě dále. Pokud je celkový cenový rozsah svíčky velký (rozsah od high po low) a zároveň její tělo je mále (od open po close), možný další potenciál k pohybu nebo také síla trendu je také malá.

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF 
U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Samozřejmě, pokud bychom se na tuto svíčku podívali z pohledu nižšího time frame, můžeme i přesto najít několik cenových swingů pohybujících se v bočním trendu. Ovšem pro aktuální hodnocení grafu na námi zvoleném time frame je tato skutečnost irelevantní.

▶Další tipy svíček na Forexu

Protikladem předešlého je trendová svíčka s velmi velkým až extrémním tělem, která se může objevit při průrazech nebo v průběhu trendu a značí jeho velkou sílu. Bohužel často také není vhodná pro obchodování, protože trend je po takovém cenovém pohybu často vyčerpaný a spíše můžeme očekávat cenovou korekci.

Co je tedy pomyslným ideálem pro obchodování? Zdravým obrazem trendu je několik po sobě jdoucích rostoucích nebo klesajících svíček o střední velikosti těla bez jakýchkoliv extrémů, které můžou následovat například po cenové formaci pullback a throwback.

▶Známka síly trendu

Další známkou síly trendu je na jednotlivé svíčce skutečnost, kdy její open je velmi blízko jejímu minimu (angl. low) a zároveň její uzavření (angl. close) je blízko jejímu maximu (angl. high). Pro silný trend pak svědčí i takový průběh po sobě následujících svíček, kdy všechny po sobě jdoucí mají vždy vyší open a close u vzestupného trendu nebo nižší open a close u sestupného trendu.

Důležité je mít na paměti, že na trhu je vše relativní až do bodu, kdy trh udělá naprostý opak toho, co jste si mysleli. Každopádně pokud se na trhu objeví netrendová svíčka doji nebo po sobě jdoucí série svíček doji, znamená to, že trend je pravděpodobně u konce. Naopak série po sobě jdoucích doji svíček s malým tělem, které mají po sobě jdoucí vyšší close a high nebo nižší close a low může znamenat počátek vzestupného nebo sestupného cenového pohybu.

Pro účely obchodování an forexu je pak vhodnější všechny svíčky rozdělovat jednoduše z pohledu trendová nebo netrendová (tvarově blízko doji). Takto můžeme jednu a tutéž svíčku posoudit jako netrendovou u silného trendu a naopak jako trendovou u slabého trendu. Tímto způsobem jsme schopni rychle zhodnotit zda je trh pod kontrolou nakupujících nebo prodávajících nebo zda jsou tytu dvě skupiny v rovnováze a trh začíná přešlapovat na místě.