Trendy a Grafy

Jak jsme si již zmínili technická analýza se spoléhá na zjištění a zkoumání trendů ve vývoji ceny aktiv. Pro názorné a srozumitelnější zobrazení jakož i lehčí určení trendů se používají grafy pohybu cen (angl. "Charts").

Grafy jsou základem technické analýzy a každý technický obchodník je musí umět perfektně číst a rozumět jim.

Co je graf pohybu cen?


Neexistuje nějaká obecně platná definice, která by přesně určovala co trend a kolik z celkového času je dáné aktivum v trendu. Obvykle, všichni techničtí obchodníci na trzích mají své vlastní definice trendu a kolik času jejich oblíbené aktivum v tomto trendu obvykle setrvává.

Musíme si zapamatovat, že cena žádného aktiva nezůstává ve vzestupném nebo sestupném trendu po celou dobu, že každá akce má období, kdy se její cena pohybuje horizontálně. Horizontální pohyb ceny je také často považován za trend

Obchoduj Forex & akcie nebo ETF 
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Časový úsek grafu.


Jedním z problémů při určování vývoje trendu ceny, je vybrání si časového úseku, který by nejlépe vystihoval a který by splňoval naše kritéria na nakupování či prodávání.

Když si vybereme graf s řekněme hodinovým intervalem, tak nemusíme mít problem zpozorovat formující se trend, který naopak může být nepostrehnutelný na grafu s denním intervalem.

Stejně při dívání na graf s denním intervalem nám nemusí být zřejmý trend, který je však zřetelně viditelný na grafu s týdenním intervalem. Z tohoto vidíme jak je důležité, abychom si vybrali správný časový interval, který naplňuje naše kritéria pro obchodování.