Správa peněz při obchodování s binárními opcemi

Žádný profesionální obchodník nikdy neporadí jinému obchodníkovi, aby investoval všechny jeho obchodní finance do jednoho obchodu. Jedna věc, která vždy platí pro binární obchodování s opcemi, jakož i pro všechny další formy tradingu, je to, že zde neexistují 100% záruky. Jediná možná výjimka z tohoto pravidla by byla v případě, že celkové zbývající prostředky na účtě jsou extrémně nízké nebo mírně přes nejnižší povolenou investiční částku. I v této situaci by obchodník s binárními opcemi měl zanalyzovat dotyčný obchod a určit jaká je možnost, že tento obchod skončí ziskem.

Podívejte se na obchodní aplikaci u TopOption

Kolik vložit na jednu opci?

Stanovení, kolik peněz investovat do jednotlivého obchodu s binárními opcemi, může být náročné, rozmezí je široké - od 10 USD až po několikanásobek této částky. Většině obchodníkům je doporučeno, aby nikdy neinvestovali do jednoho obchodu více jak 2-10% z celkových finančních prostředků na jejich obchodním účtu. Nicméně, může nastat situace, která přinutí obchodníka k rozhodnutí, zda-li má nebo nemá udělat výjimku z tohoto obecného pravidla. Vyhodnocení možnosti, zda obchod skončí ziskem je naprosto nezbytné vždy, když zvažujete navýšení investované částky. Obchodní rozhodnutí by nikdy neměla být založena na odhadu a nebo náhodném tipu, ale místo toho, by měla být vždy založena na skutečné analýze grafu, případně vývoje daného aktiva.

Vhodnou strategií pro přechod nad doporučenou nízkou procentuální hranici by bylo zvýšit celkovou investici v závislosti na výsledcích vyhodnocení rizika. Pokud tyto výsledky ukazují, že potenciál pro zisk je vysoký, tak můžeme zcela jistě spolu s vyšším potenciálem navýšit hodnotu investice. Samozřejmě, naznačují-li výsledky analýzy vysokou rizikovost obchodu, tak může být investovaná částka odpovídajícím způsobem snížena. Je nutné také započítat úroveň pohodlí. Obchodníci by nikdy neměli obětovat jakoukoliv částku, která by mohla kompletně vysát jejich účet. Každý obchodník by měl znát svojí komfortní zónu a své hranice.

Méně je někdy více?

Zvážení výšky investice v binárních opcích se může také odvíjet od toho, jak v minulosti dopadly srovnatelné obchody. Každému obchodníkovi je doporučeno, aby si vedl historii výsledků všech svých ukončených obchodů. Budete-li toto dělat, tak začnete vidět obchodní trendy. Známé trendy pak mohou informovat obchodníka o tom, od kterých obchodů se držet daleko a které naopak využít častěji. Pokud se určitému aktivu a obchodnímu nástroji v minulosti dařilo velmi dobře, tak není na škodu předpokládat, že bude opět efektivní. Taková okolnost může být důvodem pro přechod nad minimální investiční sumu pro obchod s binárními opcemi. Znovu připomínáme, že byste měli zvážit opačné jednání, pokud jsou výsledky smíšené nebo nepříznivé.

Vždy budou existovat někteří obchodníci, kterým vyhovuje vyšší úroveň rizika. Žádný obchodník se nesmí za žádných okolností cítit donucen přijímat nadměrnou míru rizika. Není absolutně nic špatného na tom, když se nechcete odchýlit od nejnižší investiční částky, nebo chcete dodržovat striktní procentuální investiční strategii. Víme, že některé obchody skončí ztrátou a pouze v případě, že je obchodník na 100% připraven akceptovat potenciální ztrátu, může být dlouhodobě úspěšný


Příklad obchodu na binární opce za 10 USD

příklad minimálního vkladu u binárních opcí

Kde obchodovat binární opce?

Topoption recenze - Stockpair recenze - ETX Capital recenze